من و تو 98

این پست فقط برای مجتبی جونم هستش...هر چند اینجا رو نمیخونه و اگرم بیاد رمز که نداره

 

 

سلام عزیزم

مجتبی جونم دیشب خیلی حرفای خوب و بدی زدم و شنیدم.خیلی جاها دلم لرزید خیلی برام شنیدن ه صدای گریه ات وقتی کنارت نبودم دردناک بود.از دست پدر و مادرت عصبانی شدم...ناراحت شدم...دلم براشون سوخت...با خیلی حس های دیگه که اگر بخوام دسته بندیشون کنم کلی وقت لازم دارم و ... اینارو دارم مینویسم که در آینده بدونیم که اگر ایشالا خدا خواست و بهم رسیدیم چه سختی هایی کشیدیم.عزیزم...

میدونی؟دیشب بهت گفتم گریه نکن چون پیشت نبودم وگرنه گریه هات بهم حس خوبی میده میدونی چرا؟چون میفهمم نه تننها عاشقمی که من و دوست ه خودتم میدونی.که اگر اینطوری نبود سفره ی دلت و برام باز نمیکردی.به هر حال...

مرسی عزیزم.برای امروز که زنگ زدی و گفتی که حرفای دیشبم بهت آرامش دادی.مرسی که دوباره باعث شدی برای هما بودنم و برای زن بودنم و برای تو بودنم رو ستایش کنم و خدا رو براش شکر کنم.برات از خدا عمر طولانی و با عزت میخوام.این برام از هر چیزی مهمتره.واقعا از هر چیزی.خدا خودش میدونه که اولین خواسته ام ازش همیشه سلامتی ه تو عشقم بوده و هست.

همونطور که دست خدا رو تو رابطه امون دیدی منم حسش میکنم و از خدا میخوام خودش کمکمون کنه.عاشقانه دوستت دارم مرد ِ من.

/ 0 نظر / 2 بازدید