من و تو 95

سلام

من خوبم.کار این روزام همش گریه است.بخاطر مسائلی که همه باهاش درگیرن یعنی اگر کسی بویی از انسانیت برده باشه زجر میکشه...فکر کنم همینم خیلی باعث حساسیتم شده.

مجتبی جونم مرسی برای همه چیز.مرسی که درکم میکنی.خیلی حرفا دارم برای زدن.ولی مجال گفتنش نیست.حسم این روزا یه چیز ِ دیگه اس.خیلی به یکی نیاز دارم که کاتالیزورم باشه.یکی جز مجتبی.نمیخوام بهش انرژی - بدم.چند روز پیشا نشست و سفره ی دلم و براش باز کردم انقدر سبک شدم.ولی بعدش عذاب وجدان گرفتم.که کاش تو دلم نگه میداشتم.خب مجتبی ام مسائل خودش رو برای فکر کردن داره.مجتبی ممنونم ازت.راستی برام یه شلوار و یه کیف مهمونی خریده مجتبی که انقدر بهم حس خوبی داد که خدا میدونه.برام مهمه که به فکرمه.ایشالا چشم بد ازمون دور باشه.خیلی ذهنم درهم و برهمه برای حرف زدن.اتفاقای جدیدی افتاده که اصلا نای ِ گفتنم نیست...

*خدایا خودت میدونی...التماست میکنم

**خدایا دعا برای آقای پیچ و امثالهم خداجونم خودت فقط میتونی یه کاری کنی

***مجتبی ایشالا برات جبران میکنم.میدونم که میدونی.

/ 0 نظر / 2 بازدید