من و تو 99

سلام

امروز مجتبی بهم زنگ زد...چقدر سخت بود شنیدن صدای هق هق ِ عزیز ترینم.چقدر سخت بود شنیدن ِ زجه های عشقم...من کسی رو ندارم که گوش ِ شنوای حرفام باشه جز مجتبی و این وبلاگ که گه گاهی میام و دلم و خالی میکنم.

اینجا با اینکه سعی کردم دوستای زیادی داشته باشم ولی نشد.خانومه ی عزیزم ثابت ترین پایه ی دوستام بوده.صنم هم همینطور که خبری نیست ازش.سمانه هم دوست ِ خوبی بود برام که فعلا نمیاد و بقیه ام گذری میان و میرن.کسی گوش به حرفام نداد اینجا.کسی کمک فکری بهم نداد اینجا.شاید من نتونستم دوستی کنم...

چقدر سخت بود که مجتبی گریه کرد و من نتونستم این فاصله رو هضم کنم.هنوز تو شُک ام...هنوز باور ندارم شنیده هامو...

تا مدت نامعلومی نیستم...سعی میکنم به وبلاگ ه دوستام سر بزنم گاهی.اگر رمقی بود.

*خدایا هنوزم شکرت...خدایا...صدای دل عشق امو بشنو...مگه نمیگی خدا تو دل های شکسته جا داره؟

**همین....

/ 0 نظر / 2 بازدید