من و تو 106

سلام

بدون شرح!

ای تو تک چراغِ این شبِ تار

این که گذشتن از کنار قصه ها نیست

این که یه تصویر از سقوط ِ آدما نیست

ما بی تفاوت به تماشا ننشستیم

ما خودِ دردیم این نگاهی گذرا نیست

سفر چه تلخه در امتدادِ اندوه...

هم پای هر بغض

شکستن و چکیدن

از دردِ غربت

بی صدا فریاد کشیدن...

بشنو همسفرِ من...

*من بینهایت عاشق ِ همسفرم...همسرم...همه کسم هستم.کاش میشد اینو تا ابدیت فریاد بزنم.

**خدایا بر من چه گذشته این مدت که بی رحم شدم...خدایا من چم شده؟خدایا آیا من خودمم؟باور کنم؟خدایا نه...این من نیستم...من ِ مهربونِ دلسوز ِ صاف و ساده و شاد و بهم برگردون.لطفا همین فردا.مرسی خدا.

/ 0 نظر / 2 بازدید