من و تو 69

سلام

امروز پس از گشت و گذار بسیار رفتیم با مجتبی جونم سرویس و خریدیم.پول تو دستمون بود و فکر کردیم که اینکار خوبه.نمیتونم عکسشو بذارم چون دست مامانمه.منتظر خواهرم بودیم که بیاد و بریم بخریم که اونم نظرشو بگه و حسابی کف کردیممنم که سردرد گرفتم.ولی به رو خودم نمیاوردم چونکه عزیزم داشت زوری منو میفرستاد خونه که استراحت کنم.دیدم عزیزم تنها میمونه نرفتم.اونجا هم که بودیم هی مجتبی میگفت اونی که وزنش زیاده بردار ولی من اونی که دوست داشتم و خوشگل بود و مجتبی و خواهرمم خوششون اومد برداشتم.خداروشکر همه خوششون اومد.از آقاهه تخفیف خوبی ام گرفتیم.

*خدایا شکرت.

**مجتبی جونم دوستت دارم.

/ 0 نظر / 2 بازدید