من و تو 197 (گرفتن کمد و رفتن به تالار با بابات...)

سلام خوشگلم. دیروز عجب روزی بود.... اومدی شرکت دنبالمو رفتیم چهار راه سیروس واسه فرشششششش. با دیدن مدلا حسابی گیج شدیم تا اینکه یه پیرمرده تو یه فروشگاه بزرگ با کلی تخفیف دادن متقاعدمون کرد و خریدیم. میگفت یک میلیون و پنجاه تومن ولی هشتصد داد بهمون. مبارکمون باشه نازگلم. امیدوارم صد و بیست ساله شی و این فرش هنوز واسمون فرش باشه.نیشخند

هیچی خلاصه فرش و بار ماشین ِ بابات کردیم و بردیم خونه گذاشتیم و من از اولین مهمون خونمون پذیرایی کردم! با یه دونه پرتقال و چایی و شکلات هیس! خیلی حس خوبی داشتم که تو خونه ی خودم هستم و از مهمونم پذیرایی میکنم.

بعدم که پاشدیم با بابات رفتیم تالار.

انقدر تنم شروع کرد به لرزیدن که خدا میدونه. با اینکه با جانی هماهنگ بودیم ولی بند بند وجودم ناراحت بود از اینکه بابات دستی دستی داره بیچاره امون میکنه:( بعدم که کلی جانی تو نقشش فرو رفته بود و قیمت میداد به بابات و هی میگفت بذارید این دو جوون برن سر زندگیشون و ضرر مالی میکنید و .... خیلی ام خوب نقشش و بازی کرد!

یه دختر پسری ام اومده بودن که سه روز دیگه عروسیشون بود و دختره کلی دلش واسه من سوختنیشخند

خلاصه بعدشم که ساعت 11 و نیم کمدمون رو اوردن و کلی اعصاب خوردی داشتیم و گریه کردم و کمدمون رو بنای کوچه روبرویی (دلاور!!!!!!!!!نیشخند) با یه عمله ی دیگه اومدن و بالا بردنی ریدن به کمدمون و صدای همسایه پایینی رو هم دراوردن و کلی من گریه کردم که کمدمون خراب شد و ... بعدم که راننده هه اومد بالا و واسمون درستش کرد و بعد از کلی کار تازه شروع کرد دریل کاری!!!! دیگه من داشتم سکته میکردم از ناراحتی و بعدم با نارضایتی پولشو تسویه کردیم و رفت....ولی من اصلا و ابدا به پولی که دادیم راضی نیستم و میسپرمشون به خدا....بعدم رانندهه اورد رسوندمون دم در و رفت دنبال کارش.

دیگه همینا امروزم ایشالا میریم دنبال تخت... دوستت دارم نفسم.

*خدایا خودت میدونی هر لحظه و همیشه ازت چی میخوام همیشه فقط همونماچ

/ 0 نظر / 2 بازدید